Traffic Information 交通資訊


                     

地址:台北市信義路四段25號1樓 

 
信義淡水線-捷運大安站 
復興南路1段東側、台北美侖大飯店前步行約3分鐘
文湖線-捷運大安站 6號出口
4號出口對面右轉步行3分鐘 
 
公車- 信義幹線、信義新幹線,22號 捷運大安站。 
凡行經捷運大安站或復興信義路口的所有公車均可

Parking Information

復安牙醫特約停車場

台北市大安區復興南路一段303號

門診資訊

 
復安牙醫診所
Fullarch Dental Clinic
  • 台北市大安區信義路四段25號1樓
  • No. 25 Ground Floor, Sec. 4, Sinyi Road, Taipei City 106, Taiwan
  • +886 2 2706-6880